14. 3. 2007

Model release

Dobrý den,

vzhledem k rychle přibývajícím snímkům ve fotobance a nadcházející sezóně jsem pro Vás připravil krátké seznámení s nejdůležitějším pravidlem pro komerční snímky lidí. A tím pravidlem je mít MODEL RELEASE, tj. souhlas fotografované osoby s užitím její podobizny, případně ho nepotřebovat, pokud se dotyčná osoba nepozná.

Zásada zní:
Pozná se dotyčná osoba na snímku, nebo může jí někdo poznat? Pokud zní odpověď NE (a je tím myšleno skutečně NE), pak je vše v pořádku a s Model release nejsou problémy.

Pokud odpověď zní ANO, zásadně potřebujete SOUHLAS DANÉ OSOBY s užitím snímku, jinak NEMÁ CENU snímek nabízet. Naprostou výjimkou jsou:

  1. snímky pro zpravodajství - tj. fotky z akcí, které použijí média jako zpravodajské - tj. aktuální, tam souhlas dané osoby nepotřebujete. Takové snímky prodáváme v současné době minimálně a pokud je nabízíte, pak pouze v kategorii ZPRAVODAJSTVÍ. Další využitelnost takových snímků je malá.
  2. snímky osobností, veřejně známých lidí, sportovců, politiků, umělců, atd., které média používají jako ilustrační ke článkům o dané osobě
  3. osoby, které již zemřely, a nemají žijící děti, rodiče, manžela, manželku, partnera (§15 Občasnkého zákoníku)

Snímky lidí, u kterých je podobizna 100% rozeznatelná a MODEL RELEASE u nich nemáte uveden jsou pro zákazníky nepoužitelné a tudíž neprodejné. Takové snímky nebudete ani moci nabízet mezinárodně - všechny zahraniční firmy potřebují Model release garantovat. Pokud by snímek bez Model release byl užit, koledujete si o žaloby ze strany lidí, co jste nafotili a ze strany firem, které takový snímek užily. Běžná vysouzená částka v ČR za takové užití snímku se pohybuje od 5 000 Kč + náklady na právníka, ale může být i mnohonásobně vyšší, v zahraničí se pohybuje v desítkách tisíc USD. Když fotíte lidi, foťte je tak, aby se nepoznali, nebo si od nich vyžádejte písemný souhlas. Právní bezvadnost fotek garantujete všem smluvním stranám - zákazníkovi i fotobance a jakékoli případné průšvihy jdou za Vámi. Viz. Také http://photographs.fotobanka.cz/help.php?help_id=42

Pokud tedy model release máte, napište ho k fotkám, např.:
Zakázaná užití:
Žádná, model poskytl souhlas s libovolným užitím snímku.

Nebo
Zakázaná užití:
Žádná, disponuji MODEL RELEASE.

Atd. Navíc Model release podstatně zvedá cenu snímku - bez něj je bezcenný, s MR se snímky prodávají v násobcích cen těch, které ho nepotřebují (zvířata, krajina, ...).

Model release může být i krátký, stačí věta: Já ........, bytem ......... , dávám souhlas k užití své podobizny fotografované p. ......................... na fotografiích ........................ . Datum, podpis.

Přeji Vám co nejméně problémů a co nejvíc podepsaných Model release.

Tomáš Macek
Fotobanka.cz
Příloha:

Zkrácený Model release, který si můžete vytisknout na kartičku a stejně jako další fotografové dávat k podpisu vyfoceným osobám:Model: ...................................................................................................

zák. zástupce (u neplnoletých) ...........................................................................

Číslo běžného účtu: ..............................................Banka: .................................

ČOP ............................ Adresa: .................................................................

a

Fotograf ....................................................................

Dohoda o fotografování a užití podobizny na snímcích:

..........................................................................................................
Model poskytuje fotografovi bezvýhradní souhlas s vyfotografováním jeho podobizny a vlastního či svěřeného majetku
a jejich užitím jím či třetí osobou v:
v reklamních materiálech, zejména letáky, katalogy, plakáty, web, TV, atd.
časopisech jako ilustrační snímek
……………………………………………………………………….....................

Za fotografování a souhlas s užitím snímků obdrží model honorář:
………. Kč jako jednorázový honorář
………. Kč za každý prodej snímku při jeho každém prodeji fotografe
……….. % prodejní ceny snímku při jeho každém prodeji fotografem

V tomto honoráři jsou zahrnuty veškeré odměny modelu související s fotografováním, užitím a veškerými souhlasy
vztahující se k užití snímku, jeho zaplacením jsou veškeré finanční nároky modelu vypořádány.

V ................................... dne ..................... Podpis ............................................

9. 3. 2007

Kradení fotografií

Každou chvíli se na nás obrací autor, kterému někdo bez svolení užil jeho fotografie. Sami jsme několikrát řešili zneužití náhledů fotografií z FotoBanka.cz. Co dělat, když zjistíte, že Vám někdo ukradl snímek? Popíšu náš obvyklý postup, který se osvědčil a díky kterému autoři v námi řešených případech dosud vždy dostali za snímek zaplaceno. A to bez soudu.

  1. zajištění důkazů - podstatná věc. Schovat si tiskoviny, u notáře nechat udělat screenshoty webu, nafotit se svědky případné důkazy (billboardy, atd.)
  2. zaslání výzvy k zaplacení autorského honoráře - firmu z ničeho neobviňujeme, nevyhrožujeme. Formulujeme to rovnou způsobem, kdy jim vyúčtováváme autorský honorář za užití fotografie XY, užité tam a tam, v ceně ... Cenu, díky neoprávněnému užití fotografie, předepisujeme ve výši dvojnásobku ceny obvyklé, takto stanovená cena je obhajitelná i u případného soudu.
  3. Pokud zaplatí, pošleme smlouvu na užití snímku, zavoláme, poděkujeme a navrhneme spolupráci, kdy je další snímky vyjdou levněji, bez kradení. Pokud nezaplatí, firmu kontaktujeme, vysvětlíme situaci, doporučíme ať si to promyslí. Všechny firmy dosud uznaly, že pochybily, k placení jsme některé z nich musely tlačit až čtyři měsíce.
  4. Pokud bychom nebyli úspěšní, důkazy bychom předali našemu právnímu zástupci, se kterým bychom také projednali případné podání trestního oznámení za porušení autorského zákona.
Podobné zkušenosti mají již mnozí autoři, někteří mají dokonce větší zisk z vysouzených honorářů za ukradené snímky, než za snímky běžně prodané. Stačí, aby si pár desítek Vašich snímků začaly mezi sebou kopírovat třeba cestovní kanceláře...

Jaké máte zkušenosti se zneužitím Vašich fotografií Vy? Jak jste to řešili a jak vyřešili?


Tomáš Macek

6. 3. 2007

GIMP - program s funkcemi Photoshopu zadarmo

GIMP.cz a sk: "GIMP je program na tvorbu bodové grafiky. Nejrozšířenější jsou verze pro systémy Linux a Windows, ale existují i verze pro Apple Mac a nebo BeOS a další. Ve světě grafiky je GIMP nepostradatelným editorem, zejména pro uživatele, kteří odmítají platit několika tisícové částky za Adobe Photoshop, který má v podstatě totožné funkce."

Máte i Vy zkušenosti s tímto programem? Podělte se s námi...

Tomáš

4. 3. 2007

Dívka, jejíž tvář použila oděvní firma, se možná dočká odškodnění | mam.cz

Aneb jak vypadají soudní pře pokud někdo užije snímek bez model release (souhlasu fotografované osoby s užitím podobizny).

Tomáš Macek