14. 3. 2007

Model release

Dobrý den,

vzhledem k rychle přibývajícím snímkům ve fotobance a nadcházející sezóně jsem pro Vás připravil krátké seznámení s nejdůležitějším pravidlem pro komerční snímky lidí. A tím pravidlem je mít MODEL RELEASE, tj. souhlas fotografované osoby s užitím její podobizny, případně ho nepotřebovat, pokud se dotyčná osoba nepozná.

Zásada zní:
Pozná se dotyčná osoba na snímku, nebo může jí někdo poznat? Pokud zní odpověď NE (a je tím myšleno skutečně NE), pak je vše v pořádku a s Model release nejsou problémy.

Pokud odpověď zní ANO, zásadně potřebujete SOUHLAS DANÉ OSOBY s užitím snímku, jinak NEMÁ CENU snímek nabízet. Naprostou výjimkou jsou:

  1. snímky pro zpravodajství - tj. fotky z akcí, které použijí média jako zpravodajské - tj. aktuální, tam souhlas dané osoby nepotřebujete. Takové snímky prodáváme v současné době minimálně a pokud je nabízíte, pak pouze v kategorii ZPRAVODAJSTVÍ. Další využitelnost takových snímků je malá.
  2. snímky osobností, veřejně známých lidí, sportovců, politiků, umělců, atd., které média používají jako ilustrační ke článkům o dané osobě
  3. osoby, které již zemřely, a nemají žijící děti, rodiče, manžela, manželku, partnera (§15 Občasnkého zákoníku)

Snímky lidí, u kterých je podobizna 100% rozeznatelná a MODEL RELEASE u nich nemáte uveden jsou pro zákazníky nepoužitelné a tudíž neprodejné. Takové snímky nebudete ani moci nabízet mezinárodně - všechny zahraniční firmy potřebují Model release garantovat. Pokud by snímek bez Model release byl užit, koledujete si o žaloby ze strany lidí, co jste nafotili a ze strany firem, které takový snímek užily. Běžná vysouzená částka v ČR za takové užití snímku se pohybuje od 5 000 Kč + náklady na právníka, ale může být i mnohonásobně vyšší, v zahraničí se pohybuje v desítkách tisíc USD. Když fotíte lidi, foťte je tak, aby se nepoznali, nebo si od nich vyžádejte písemný souhlas. Právní bezvadnost fotek garantujete všem smluvním stranám - zákazníkovi i fotobance a jakékoli případné průšvihy jdou za Vámi. Viz. Také http://photographs.fotobanka.cz/help.php?help_id=42

Pokud tedy model release máte, napište ho k fotkám, např.:
Zakázaná užití:
Žádná, model poskytl souhlas s libovolným užitím snímku.

Nebo
Zakázaná užití:
Žádná, disponuji MODEL RELEASE.

Atd. Navíc Model release podstatně zvedá cenu snímku - bez něj je bezcenný, s MR se snímky prodávají v násobcích cen těch, které ho nepotřebují (zvířata, krajina, ...).

Model release může být i krátký, stačí věta: Já ........, bytem ......... , dávám souhlas k užití své podobizny fotografované p. ......................... na fotografiích ........................ . Datum, podpis.

Přeji Vám co nejméně problémů a co nejvíc podepsaných Model release.

Tomáš Macek
Fotobanka.cz
Příloha:

Zkrácený Model release, který si můžete vytisknout na kartičku a stejně jako další fotografové dávat k podpisu vyfoceným osobám:Model: ...................................................................................................

zák. zástupce (u neplnoletých) ...........................................................................

Číslo běžného účtu: ..............................................Banka: .................................

ČOP ............................ Adresa: .................................................................

a

Fotograf ....................................................................

Dohoda o fotografování a užití podobizny na snímcích:

..........................................................................................................
Model poskytuje fotografovi bezvýhradní souhlas s vyfotografováním jeho podobizny a vlastního či svěřeného majetku
a jejich užitím jím či třetí osobou v:
v reklamních materiálech, zejména letáky, katalogy, plakáty, web, TV, atd.
časopisech jako ilustrační snímek
……………………………………………………………………….....................

Za fotografování a souhlas s užitím snímků obdrží model honorář:
………. Kč jako jednorázový honorář
………. Kč za každý prodej snímku při jeho každém prodeji fotografe
……….. % prodejní ceny snímku při jeho každém prodeji fotografem

V tomto honoráři jsou zahrnuty veškeré odměny modelu související s fotografováním, užitím a veškerými souhlasy
vztahující se k užití snímku, jeho zaplacením jsou veškeré finanční nároky modelu vypořádány.

V ................................... dne ..................... Podpis ............................................