14. 4. 2007

Velikost fotografií v milimetrech a pixelech

Každý týden řešíme dotazy fotografů i zákazníků ohledně velikosti fotografií. Takže jak to s nimi je?

Přesné rozměry snímku lze je spočítat z velikosti snímku v pixelech. V polygrafii se používá pro ofsetový tisk obvykle 300 DPI (dots per inch = bodů na palec). Některé studio či tiskárna pak může akceptovat i trochu méně, ale berte jako fakt velikost uváděnou při 300 DPI. Pokud by měl zákazník na mysli jiné rozlišení, upozorní Vás. Samozřejmě musí jít o fotografie neinterpolované, focené bez digitálního zoomu. Z tohoto údaje pak bude vycházet a posoudí, zda velikost fotografie vyhovuje jeho požadavkům, případně zda si fotografii může trochu interpolací zvětšit. Některé technologie tisku, jako např. inkoustový tisk, velkoplošné tisky (pro větší pohledové vzdálenosti než 30 - 40 cm jako když držíte tiskovinu v ruce) snesou i menší rozlišení, např. ze stejných dat A4 / 300 DPI můžete udělat ofsetový tisk letáku A4 / 300 DPI, ale taky plakát A1 pro pověšení do výlohy. Množství detailů na obou tiscích bude stejné, ale při pohledu do výlohy ze vzdálenosti 2 metrů absenci detailů na plakátu nepostřehnete.

Výslednou velikost Vaší fotografie 2800 x 2000 pixelů dostanete snadno. 2800 / 300 = 9.33 palce a 2000 / 300 = 6.66 palce. A přepočet na milimetry je již snadný. 9.33 x 25.4 = 237 mm a 6.66 x 25.4 = 169 mm. Výsledná fotka má tedy 237 x 169 mm.

Další konkrétní články k tématu najdete zde:
http://www.grafika.cz
http://www.paladix.cz

Tomáš