28. 11. 2007

Proč nemá cenu komerčně nabízet inscenované fotky bez model release?

Stále dokola se setkávám s fotografy, kteří nabízejí inscenované fotografie lidí, často velice pěkné, ale... problém jako obvykle, model release. Buď nevědí, co to je, nebo ho neuvedou, protože zapomenou, nebo ho nemají. Někdy i sami napíšou, že model release nemají, a že snímek lze použít pouze pro zpravodajství. Takové využití fotografie si opradu nedokážu představit, posuďte sami jak by to vypadal takový novinový článek se zpravodajsky upotřebenou fotografií:

Modelka se fotila na Slapech
28.11.2007 Jana Modelková se fotografuje u zábradlí Žďákovského mostu. Modelková je pěkně nalíčená, má super účes od věhlasného Jana Kadeřníka ze salonu Buďte IN, opírá se o mostní zábradlí a rukou si prohrabuje vlasy. Kolem projíždí poslední model Porche Carrera a ona se za ním dívá. Má přivřené oči, protože si sundala brýle, aby lépe viděla na řidiče. [foto: Jan Foťulík]


To je zpravodajské upotřebení fotografie. Projděte si noviny a zjistěte, kolik takových článků vychází, a zda zrovna o Vašem modelu budou noviny psát, jak dlouho je taková fotografie zpravodajsky upotřebitelná. Pro jakékoli jiné účely, např. reklamu na autosalon (auto), stavební firmu (most), kadeřnický salon (účes), rekerační oblast (Slapy), nebo jakol ilustrační snímek pro jakýkoli jiný účel je fotografie bez model relelase naprosto nepoužitelná.

Závěr: pokud máte inscenované fotky, na kerých je rozeznatelná podobina, zajistěte si model release, jinak takové foky komerčně nenabízejte.

Tomáš

21. 11. 2007

Kroky vedoucí k úspešnému prodeji fotografií V. - popis a klíčová slova

Dnes v seriálu přeskočíme body 3. a 4., k nim se vrátíme v dalších částech.

1. Nápad - co a jak fotit
2. Příprava
3. Realizace nápadu
4. Postprodukce fotky
5. Výstižný popis a klíčová slova

Stále se u fotografií setkávám s nepřesnými nebo neúplnými, případně i zavádějícími popisy. Například fotograf napíše k fotografii dívky slova oko, ačkoli je jasné, že každá dívka má oči. Na dané fotografii nejsou dívčiny oči dominantní, upřesňující, výrazný či jinak mimořádný prvek. Co to pak v reálu pro zákazníka, který daný snímek najde, znamená? Zadá si třeba slovo mravenec. Vyjede mu mnoho fotografií mravenců, mezi nimi ale i fotografie trávníku, kde jsou mravenci ve velikosti několika pixelů (bodů). Takového fotografa si zákazník přidá mezi ty, které nechce zobrazovat, tj. přidá fotografovi záporné hodnocení. A jelikož připravujeme řazení fotografií podle hodnocení, jeho fotografie budou díky špatným popisům hodnoceny jako nerelevantní a budou se řadit na až konci vyhledancých fotografií.

Proto zde pro fotografy předkládám náš návod na tvorbu klíčových slov.

Návod na tvorbu klíčových slov
Klíčová slova jsou základem pro vyhledávání fotografií, slouží pro vyhledání fotografie potenciálním zájemcem. Můžete mít tisíce sebelepších fotografií, pokud nebudou správně popsány, nikdo je nenajde a nic neprodáte.

Klíčová slova jsou slova, kterými popíšete hlavní prvky scény na snímku. Klíčová slova by měla zásadně:

1/ popisovat pouze podstatné motivy fotografie, zejména:
- to co zabírá víc jak cca 30 % jeho plochy (trávník, moře)
- výrazné prvky (balon na nebi, i když je malý)
- prvky odlišující fotografovaný předmět od ostatních, jako např. jednooký pes (jedno oko), holka s culíkem (culík), atd.

2/ co nejobsáhleji a nejpřesněji vystihnout obsah záběru
- čím výstižněji a obsáhleji popis provedete, tím je větší pravděpodobnost, že bude nalezen právě Váš snímek. Nepoužívejte zavádějící klíčová slova popisující něco, co na snímku není, naopak vše dominantní co na snímku je se snažte zachytit
- používejte synonyma (dívka, slečna, holka), slova nadřazená (citron, citrus, ovoce)

Jako oddělovač klíčových slov slouží čárka bez mezery (jahoda,ovoce,záhon). Například pro popis romantické dvojice na procházce po pláži za měsíce zadejte: romantika,dvojice,procházka,pláž,měsíc,muž,dívka (případně další slova).

Druhy klíčových slov
Zkuste každý snímek popsat nejen výčtem věcí, které se na něm nacházejí, ale též podle situací, činností, nálad, barev, asociací...

Objekty
Jsou základem popisu, v žádném případě nevynechávejte výčet objektů na snímku.
Nespecifické - hora, auto, kolo, město, divadlo
Specifické - Říp, Škoda, Shimano, Praha, Národní divadlo

Aktivity
plavání, procházka, výstup, běh, hledání, čekání, chůze, práce, pláč,
Aktivity uvádějte jako podstatná jména (správně: plavání, špatně: plave, plavající, plovoucí, ...)

Vhodné je uvádět jak subjekt činnosti - plavec, tak činnost - plavání.

Koncepty
láska, odpovědnost, nenávist, práce, zábava, lenost, odpočinek, pohoda, ...

Asociace
Slouží jako doplněk k stohému popisu snímku, volné asociace umožní vystihnou lépe náladu na snímku zobrazenou. Opět by se měly konkrétně vázat na jeho obsah či atmosféru.

Jazyk
Klíčová slova se doporučuje uvádět zároveň pro:
- český jazyk

Jednotná a množná čísla
Všechna klíčová slova uvádějte i v 1. pádu jednotného čísla. Výjimku tvoří slova, která jsou součástí názvů (Nuselské schody, skupina Poutníci, Kašperské hory, ...).

Velká písmena
Dodržujte pravidla pravopisu konkrétního jazyka. Systém je sice při vyhledávání nerozlišuje, ale zobrazují se a chyby nevypadají dobře.

Zkratky
Zkratky používejte pouze pro doplnění stávajících klíčových slov dle plného názvu.

Slovní spojení
Pokud možno používejte jednoslovná klíčová slova. Ustálená spojení či sousloví pište bez čárky mezi slovy (např. Novohradské hory)

Přídavná jména
Pokud chcete upřesnit popisovaný objekt, lze použít přídavných jmen v příslušné osobě. Přídavná jména uvádějte jako samostatné klíčové slovo a oddělujte je čárkou (červené,jablko nebo tmavý,chléb nebo vysoká,rozhledna)

1. 11. 2007

Kroky vedoucí k úspešnému prodeji fotografií II - příprava

Dnes navážeme na minulý díl seriálu o prodeji fotek a budeme pokračovat druhým dílem, přípravou fotografování.

1. Nápad - co a jak fotit
2. Příprava
3. Realizace nápadu
4. Postprodukce fotky
5. Výstižný popis a klíčová slova

Fotografy je možné rozdělit na dva základní tábory. Na tábor cvakalů a tábor precizů.

Cvakalové berou foťák jako hlavní předmět své pozornosti, jako hračku, se kterou se cítí dobře, když jim visí na krknu (čim větší foťák, tím lepší pocit), dělají s ní na ostatní dojem, rádi foťák vytahují když je někde hodně lidí a často nastavují a mačají nejrůznější čudlíky. Cvakají cokoli, třeba sto fotek stejného průvodu. Z jakéhokoliv místa, jedno že mi do záběru leze sloup. A kompozice? Co to je? Že jsem si vyfotil svou pizzu na stole, a za stolem je půlka uříznutéo člověka? Komu by to vadilo. A ten vypálený odlesk od blesku ve sklenicích? No a co. A když vadí, ať si tu fotku nekupuje. Cvakalové to, že z foťáku lezou nějaké fotky, berou spíš jako vedlejší záležitost a proto nevěnují žádnou pozornost okolnostem za jakých podmínek fotka vzniká. Cvak, cvak, cvak, a někam to pošlu. Čím víc, tím líp.

Na druhé straně jsou precizové, kteří celé dny přemýšlí o tom co fotit. Vybírají téma, vybírají lokalitu a správný pohled. Když je najdou, jsou schopni se třeba desetkrát vrátit na stejné místo, to "jen" kvůli tomu, že nebylo optimální světlo, že tam parkovalo moc aut, bylo moc lidí, bylo mokro, nebo bylo sucho, listí bylo moc opadané, foukal velký vítr a nedalo se exponovat dlouhým časem, ... Komponují fotku jako obraz, s ohledem na každý detail, měří správnou expozici, zkouší mnoho kombinací filtrů. Jsou na svůj výtvor extrémně nároční a foťák berou jen jako nezbytný technický prostředek pro realizaci svého nápadu. Taková fotka jim zabere od začátku do konce třeba několik dní a stejně si často myslí, že mohla být ještě lepší.

Oba tábory jsou samozřejmě popsané s mírnou nadsázkou, ale sami jste schopni poznat, z jakého tábora pochází ta která fotka. Stejně je schopen to poznat zákazník, a zvažte sami, po které fotografii sáhne. Řeknete, že kdyby jste se s každou fotkou zabývali nekolik dní, v životě se tím neuživíte, protože ani nevíte, zda se prodá. Máte pravdu. Jak tedy na to? Fotograf, který se dokáže prodejem fotek dobře živit, je nejen zkušeným fotografem, ale i obchodníkem, který ví co a v jaké kvalitě má cenu nabízet. A na takové fotky se specializuje, je schopen je produkovat téměř v kvalitě preciza a téměř srovnatelně rychle jako cvakal. Má v hlavě dlouho dopředu témata, lokality, doplňky, ... Při focení pak nápady "jen" realizuje. Jeho produkci poznáte i podle toho, že se zaměřuje většinou pouze na témata kterým rozumí, a na která má k dispozici potřebnou techniku a doplňky. Zájem zákazníků a prodeje takovýchto fotek pak potvrdí správnost jeho směru.

Takže dobré nápady a jejich dobrou přípravu,

Tomáš