21. 11. 2007

Kroky vedoucí k úspešnému prodeji fotografií V. - popis a klíčová slova

Dnes v seriálu přeskočíme body 3. a 4., k nim se vrátíme v dalších částech.

1. Nápad - co a jak fotit
2. Příprava
3. Realizace nápadu
4. Postprodukce fotky
5. Výstižný popis a klíčová slova

Stále se u fotografií setkávám s nepřesnými nebo neúplnými, případně i zavádějícími popisy. Například fotograf napíše k fotografii dívky slova oko, ačkoli je jasné, že každá dívka má oči. Na dané fotografii nejsou dívčiny oči dominantní, upřesňující, výrazný či jinak mimořádný prvek. Co to pak v reálu pro zákazníka, který daný snímek najde, znamená? Zadá si třeba slovo mravenec. Vyjede mu mnoho fotografií mravenců, mezi nimi ale i fotografie trávníku, kde jsou mravenci ve velikosti několika pixelů (bodů). Takového fotografa si zákazník přidá mezi ty, které nechce zobrazovat, tj. přidá fotografovi záporné hodnocení. A jelikož připravujeme řazení fotografií podle hodnocení, jeho fotografie budou díky špatným popisům hodnoceny jako nerelevantní a budou se řadit na až konci vyhledancých fotografií.

Proto zde pro fotografy předkládám náš návod na tvorbu klíčových slov.

Návod na tvorbu klíčových slov
Klíčová slova jsou základem pro vyhledávání fotografií, slouží pro vyhledání fotografie potenciálním zájemcem. Můžete mít tisíce sebelepších fotografií, pokud nebudou správně popsány, nikdo je nenajde a nic neprodáte.

Klíčová slova jsou slova, kterými popíšete hlavní prvky scény na snímku. Klíčová slova by měla zásadně:

1/ popisovat pouze podstatné motivy fotografie, zejména:
- to co zabírá víc jak cca 30 % jeho plochy (trávník, moře)
- výrazné prvky (balon na nebi, i když je malý)
- prvky odlišující fotografovaný předmět od ostatních, jako např. jednooký pes (jedno oko), holka s culíkem (culík), atd.

2/ co nejobsáhleji a nejpřesněji vystihnout obsah záběru
- čím výstižněji a obsáhleji popis provedete, tím je větší pravděpodobnost, že bude nalezen právě Váš snímek. Nepoužívejte zavádějící klíčová slova popisující něco, co na snímku není, naopak vše dominantní co na snímku je se snažte zachytit
- používejte synonyma (dívka, slečna, holka), slova nadřazená (citron, citrus, ovoce)

Jako oddělovač klíčových slov slouží čárka bez mezery (jahoda,ovoce,záhon). Například pro popis romantické dvojice na procházce po pláži za měsíce zadejte: romantika,dvojice,procházka,pláž,měsíc,muž,dívka (případně další slova).

Druhy klíčových slov
Zkuste každý snímek popsat nejen výčtem věcí, které se na něm nacházejí, ale též podle situací, činností, nálad, barev, asociací...

Objekty
Jsou základem popisu, v žádném případě nevynechávejte výčet objektů na snímku.
Nespecifické - hora, auto, kolo, město, divadlo
Specifické - Říp, Škoda, Shimano, Praha, Národní divadlo

Aktivity
plavání, procházka, výstup, běh, hledání, čekání, chůze, práce, pláč,
Aktivity uvádějte jako podstatná jména (správně: plavání, špatně: plave, plavající, plovoucí, ...)

Vhodné je uvádět jak subjekt činnosti - plavec, tak činnost - plavání.

Koncepty
láska, odpovědnost, nenávist, práce, zábava, lenost, odpočinek, pohoda, ...

Asociace
Slouží jako doplněk k stohému popisu snímku, volné asociace umožní vystihnou lépe náladu na snímku zobrazenou. Opět by se měly konkrétně vázat na jeho obsah či atmosféru.

Jazyk
Klíčová slova se doporučuje uvádět zároveň pro:
- český jazyk

Jednotná a množná čísla
Všechna klíčová slova uvádějte i v 1. pádu jednotného čísla. Výjimku tvoří slova, která jsou součástí názvů (Nuselské schody, skupina Poutníci, Kašperské hory, ...).

Velká písmena
Dodržujte pravidla pravopisu konkrétního jazyka. Systém je sice při vyhledávání nerozlišuje, ale zobrazují se a chyby nevypadají dobře.

Zkratky
Zkratky používejte pouze pro doplnění stávajících klíčových slov dle plného názvu.

Slovní spojení
Pokud možno používejte jednoslovná klíčová slova. Ustálená spojení či sousloví pište bez čárky mezi slovy (např. Novohradské hory)

Přídavná jména
Pokud chcete upřesnit popisovaný objekt, lze použít přídavných jmen v příslušné osobě. Přídavná jména uvádějte jako samostatné klíčové slovo a oddělujte je čárkou (červené,jablko nebo tmavý,chléb nebo vysoká,rozhledna)

7 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Co kdyby existovalo nějaké roletové menu se stromovou strukturou klíčových slov, ze kterých bych si mohl vybírat a vhodná slova ukládat do svých preferovaných, z nichž bych vybíral příště. Když bych si nevybral, sáhl bych po kompletní databázi nebo bych si vymyslel klíčové slovo sám.
Zdraví V.D.

Tomáš Macek řekl(a)...

Klíčových slov je několik desítek tisíc... nemyslím že by to menu bylo optimální. Nezkoušel jste offline se šablonama?

Tomáš

Anonymní řekl(a)...

Klíčová slova by mohla být roztříděna podle kategorií, do nichž je obrázek zatříděn. Kdyby byl obrázek třeba příroda, nenabízelo by se mi klíčové slovo např. gotika, úsměv, farář, motor atd.

Anonymní řekl(a)...

Jo, offline se šablonama neznám. V.D.

Tomáš Macek řekl(a)...

Offline: http://blog.fotobanka.cz/search/label/offline

Anonymní řekl(a)...

http://www.papyrus.cz/files/FB_Offline.zip - tato stránka nenalezena

V.D.

Tomáš Macek řekl(a)...

Díky, správně je http://www.papyrus.cz/files/FBOffline320.zip

Link jsem opravil.

Tom