11. 1. 2008

Oznamovací povinnost na finančním úřadě

Prodáváte málo, nebo se staly Vaše příjmy z fotografování již pravidelnější? Přečtěte si celý článek na serveru Sagit, kde se dozvíte, zda máte navštívit Váš finanční úřad. Stručně vyjímám:

  1. Registrační povinnosti nepodléhají fyzické osoby mající pouze jednorázové nebo nahodilé příjmy.
  2. Registrační povinnost mají ti, kteří začali provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost (Příjem z jiné samostatné výdělečné činnosti), k níž není nutné zvláštní povolení či oprávnění (např. umělci), a to do třiceti dnů následujících po dni, kdy tuto činnost začnou provozovat.
Celá problematika je pěkně popsána zde.

Tomáš

Žádné komentáře: