31. 3. 2008

Za leták se svou tváří Neumannová nedostane ani korunu

Aktualne.cz, 31.3.2008:
Neumannová zneužita. Firma nechce platit za reklamu
Olomouc - Kateřina Neumannová nemá nárok ani na omluvu, ani na odškodnění 450 tisíc korun od firmy, která bez jejího souhlasu využila její podobiznu na reklamním letáku. (dále z z článku: Podle zástupců firmy běžkyně na lyžích na něm není dobře identifikovatelná a že jako návrh vyrobili pouze tři exempláře letáku. "Žalovaná strana neprokázala, že letáky byly skutečně šířeny. Není také jasné, v jakém nákladu byly případně letáky šířeny.").

Jde o další soudní spor mezi známou osobností a firmou o reklamu.

U soudů už skončila žaloba Zdeňka Svěráka na společnost Bauhaus. Společnost bez Svěrákova svolení neoprávněně změnila a užila část verše jeho textu písně Dej cihlu k cihle pro své reklamní účely. Definitivní verdikt v tomto případě ale zatím nepadl.

Více zde a zde.

Tomáš

25. 3. 2008

Focení jako volná živnost

Pokud projde novela zákona o živnostenském podnikání, nebude potřeba praxe ani vzdělání pro poskytování fotografických služeb.

    Živnost volná

    § 25

    (1) Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).

  1. Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
Příloha 4:
.
.
.
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby

Takže začít podnikat ve fotografování snadno a jednoduše. Pokud umíte ;)

Tomáš