25. 3. 2009

Rady právníka pro fotografy - 1.

U každé fotografie je třeba zodpovědět dvě základní otázky: za prvé jestli je možné ji pořídit a za druhé, jestli je možné ji užít. Na žádnou z obou otázek nelze dát jednoznačnou odpověď ano-ne. Každou fotografii bude třeba posuzovat ad hoc. A obě otázky také od sebe nelze zcela oddělovat.

U každé fotografie je třeba sledovat jako spojnici několika skutečností:

 • kdo fotografii pořizuje;
 • proč ji pořizuje;
 • k jakému účelu a za jakých okolností je fotografie užita;
 • jaká sdělení v sobě fotografie nese, a jakými způsoby lze tato sdělení interpretovat;
 • jaká práva mohou být fotografií porušena (co je předmětem těchto práv), jinými slovy jaký je reálný potenciál, že tato fotografie zasáhne do sféry něčích práv, a zda půjde o zásah negativní či nikoli;
 • zda existuje nějaký veřejný zájem na tom fotografii pořídit/nepořídit, užít/neužít atd.

  Rád bych rovněž upozornil na zásadu, že kde není žalobce, není ani soudce. Většina např. obchodních domů nemusí mít žádný problém s tím, že pořizujete fotky v jejich prostorách, přesto se mohou domáhat toho, abyste tak nečinil v případě, že by měly pocit, že jim Vaše fotografie mohou uškodit. Je třeba zvážit situaci a podle toho určit, zda požádáte management o povolení nebo nikoli (například při slavnostním otevření obchodního domu jistě fotit můžete. Pochybuji, že by management trval na tom, že Vám musí nejdříve vydat například písemné povolení).

  Fotografie, resp. její užití, mohou být způsobilé porušit vedle Vám dobře známých práv na ochranu osobnosti zakotvených v čl. 11 a násl. občanského zákoníku zejména následující práva:

 • právo na užívání ochranné známky (z.č. 137/1995 Sb.)
 • právo na ochranu obchodní firmy obchodní společnosti (§ 12 obchodního zákoníku, příp. § 19b občanského zákoníku)

 • právo na goodwill, dobrou pověst právnické osoby (§ 19b občanského zákoníku)

 • práva z oblasti nekalé soutěže - klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, porušení obchodního tajemství apod. (§ 41 a násl. obchodního zákoníku).

  Při pořizování fotografie může dojít zejména opět k porušení práv na ochranu osobnosti dle § 11 a násl. občanského zákoníku nebo ústavního práva na nedotknutelnost obydlí (čl. 12 Listiny základních práva a svobod).
 • 4 komentáře:

  Jiří Částka řekl(a)...

  Užitečný článek, díky. Možná sem k jeho vzniku i já nedávno přispěl svým dotazem v podobném duchu :-D

  Anonymní řekl(a)...

  Ahoj, chtel bych se touto cestou zeptat pokud fotim neci nemovitost - je mozne mne za to nejak zalovat - napr. muj dum nebo jiny casopis o architekture - ty priserne vytvory lidi ?

  Anonymní řekl(a)...

  Ahoj, chci jen upozornit, že Zákon č. 137/1995 Sb. je zrušen.
  PRÁVNÍ PŘEDPIS
  Zákon č. 137/1995 Sb.
  Parlamentu České republiky
  o ochranných známkách
  Oblasti úpravy: OCHRANNÉ ZNÁMKY.;
  Schváleno: 21.06.1995 Rozesláno/platnost od: 27.07.1995 Účinnost od: 01.10.1995
  Zrušeno: 01.04.2004
  Uveřejněno v č. 37/1995 Sbírky zákonů na straně 1890
  Zrušeno 441/2003 Sb.

  Anonymní řekl(a)...

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na autorská práva k fotografiím.
  Prodáváme na internetu a používám mnou vytvořené fotografie ( přes které mám svá loga ) které si někteří lidí stahují a i dále šíří bez mého výslovného souhlasu. Některé jsem upozornila na neoprávněné užívání mnou vytvořených fotografií a tito lidé to odstranili, ale přesto se najdou i takový, kteří nadále mé fotografie používají buď na eshopu nebo inzerci. Mohu dle autorského zákona uplatnit náhradu škody za neoprávněné užívání a další šíření. Nebo poraďte co mohu dále podniknout. Podnikám na IČO.
  U jedné paní se dokonce jednalo o zneužití 53ks fotografiíé a nyní následě i po upozornění je na internetu nadále používá.
  Za odpověď předem děkuji. L.H.