28. 8. 2011

Novinky a stav FB

1/ - vyhledávání - hotovo
2/ - prodeje - hotovo
3/ - klub - preferenční zobrazování hotovo
4/ - popisy nových fotografií - hotovo
5/ - upload nových fotografií - hotovo
6/ - přehled objednávek a vyúčtování - práce dokončeny
7/ - registrace nových fotografů - připravuje se
8/ - přístup k ostatním klubovým funkcím - připravuje se

Podrobnosti k bodu 6:
Započalo interní testování kompletního rozúčtování. Jakmile bude interní testování dokončeno, proběhne veřejná fáze testování, o které Vás budeme informovat. V té Vás poprosím o spolupráci při kontrole a správnosti všech kroků. Půjde o velké množství operací (importy došlých plateb, párování došlých plateb, rozúčtování, generování faktur, generování hromadných příkazů do banky, opět párování odchozích plateb, k tomu všemu maily), prosím o hlášení jakýchkoli problémů na bugs@fotobanka.cz.

Tomáš Macek